Sơ đồ mặt bằng tòa 25T 29T chung cư N05 trung Hòa Nhân Chính
­
/Sơ đồ mặt bằng tòa 25T, 29T

Sơ đồ mặt bằng tòa 25T, 29T

Sơ đồ mặt bằng tòa 25T

Mặt bằng căn hộ tòa 25T Trung Hòa Nhân Chính từ tầng 7 đến tầng 25, mỗi tầng thiết kế 10 căn hộ  gồm 3 loại diện tích 159.2m2, 162m2, 181m2 với tổng số 160 căn hộ. Sơ đồ mặt bằng tòa 25T chung cư N05 Trung Hòa Nhân Chính Mặt bằng tầng tòa

Măt bằng điển hình tòa 29T

Mặt bằng căn hộ tòa 29T Trung Hòa Nhân Chính (29T1 & 29T2) được bố trí từ tầng 7 đến tầng 29, mỗi tầng thiết kế 8 căn hộ  gồm 2 loại diện tích 152m2, 155m2 với tổng số 184 căn hộ. Sơ đồ mặt bằng tòa 29T chung cư N05 Trung Hòa Nhân chính